Aktualne oferty pracy w Polsce

Znajdź u nas pracę dla siebie

Supply Quality Specialist

Opis stanowiska:
 • Czynny udział w wyborze dostawców i ich zatwierdzaniu.
 • Określanie zakresów kontroli produktów przychodzących.
 • Współpraca z dostawcami w celu aktualizacji informacji technicznych.
 • Udział w rejestrowaniu, monitorowaniu i zatwierdzaniu kontroli wymiany walut zadeklarowanych przez naszych dostawców.
 • Uczestnictwo w okresowej ocenie krytycznych dostawców.
 • Zarządzanie reklamacjami dostawców.
 • Zapewnienie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Prowadzenie audytów u klienta.
 • Koordynowanie analizy ryzyka przy wyborze dostawcy ( np. FMEA) .
Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną ofertę pracy
Logistics planner

Senior Project Manager (R&D)

Opis stanowiska:
 • zarządzanie i koordynowanie całego projektu oraz przydzielonym zespołem projektowym (zarządzanie przekrojowe) od RFQ (zapytanie ofertowe) do walidacji zamrożenia procesu na małą skalę i projektu produktu (koniec etapu pilotażowego, proces NPI) w odniesieniu do celów jakościowych, kosztowych i czasowych,
 • zarządzanie ryzykiem projektu i związanym z nim planem działania z zespołem oraz w razie potrzeby eskalowanie do kierownictwa (komitet sterujący projektem),
 • koordynowanie z kontrolerem finansowym dokładnych działań następczych w sprawie finansów (zamówienia i płatności klientów i dostawców, faktury między zakładami, itp.),
 • harmonogram przygotowania i zarządzania budżetem projektu,
Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną ofertę pracy

Quality Engineer (R&D)

Opis stanowiska:
 • zarządzanie wszystkimi aspektami jakości w ramach przydzielonych projektów, takimi jak: zgodność z obowiązującymi normami i wymaganiami regulacyjnymi, zarządzanie ryzykiem, weryfikacja projektu, walidacja, plik historii projektu, kontrola zmian projektowych, CAPA, transfer projektu,
 • opracowanie narzędzi jakościowych w ramach Insight Szczecin (dział R&D Nemera),
 • wspieranie rozwoju, wdrażania i doskonalenia Systemu Jakości Insight Szczecin,
 • wspieranie zespołu projektowego we wszystkich aspektach jakościowych projektu,
Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną ofertę pracy
ISO certifications

Inżynier Laboratorium Badawczo-Pomiarowego

Opis stanowiska:
 • programowanie/obsługa trójwymiarowych systemów pomiarowych (ATOS),
 • wykonywanie pomiarów w ramach kontroli wejściowej, produkcji, badań i rozwoju oraz zatwierdzania komponentów,
 • wytwarzanie detali prototypowych z wykorzystaniem nowoczesnych drukarek 3D,
 • programowanie/obsługa systemów wibracyjnych do badań wytrzymałościowych,
 • programowanie/obsługa komory klimatycznej do badań wytrzymałościowych i starzeniowych,
 • prowadzenie badań zleconych oraz własnych,
 • raportowanie zgodnie z wymogami normy ISO/IEC 17025
Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną ofertę pracy
laboratory

BHP/EHS Manager

Opis stanowiska:
 • wdrażanie standardów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy,
 • aktywne działania mające na celu budowanie świadomości w obszarze BHP/EHS,
 • współpraca z poszczególnymi działami wewnętrznymi oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie BHP/EHS,
 • opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dla fabryki,
 • współpraca z kadrą zarządzającą w zakresie BHP/EHS,
 • budowanie świadomości i zaangażowania pracowników w zakresie standardów bezpieczeństwa oraz dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 • opracowywanie i wdrażanie programów prewencyjnych,
Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną ofertę pracy
Initiativbewerbung