Aktualne oferty pracy w Polsce

Znajdź u nas pracę dla siebie

Supply Chain Manager

Opis stanowiska:
 • Koordynacja całego procesu zakupowego materiałów produkcyjnych.
 • Stworzenie strategii łańcucha dostaw firmy.
 • Określanie zapotrzebowania na materiały produkcyjne.
 • Odpowiedzialność za całość łańcucha dostaw w firmie.
 • Weryfikacja zamówień i opracowywanie globalnego planu.
 • Bieżący nadzór nad statusem prowadzonych projektów zakupowych.
 • Porównywanie ofert, przygotowywanie analiz, negocjacje oraz przygotowywanie rekomendacji wyselekcjonowanych dostawców.
 • Rozwiązywanie pojawiających się problemów (np. opóźnienia w dostawie, wypadki).
 • Opracowanie i wdrożenie wytycznych bezpieczeństwa we wszystkich aspektach łańcucha dostaw (np. korzystanie z wózków widłowych).
Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną ofertę pracy
Logistics planner

Senior Project Manager (R&D)

Opis stanowiska:
 • zarządzanie i koordynowanie całego projektu oraz przydzielonym zespołem projektowym (zarządzanie przekrojowe) od RFQ (zapytanie ofertowe) do walidacji zamrożenia procesu na małą skalę i projektu produktu (koniec etapu pilotażowego, proces NPI) w odniesieniu do celów jakościowych, kosztowych i czasowych,
 • zarządzanie ryzykiem projektu i związanym z nim planem działania z zespołem oraz w razie potrzeby eskalowanie do kierownictwa (komitet sterujący projektem),
 • koordynowanie z kontrolerem finansowym dokładnych działań następczych w sprawie finansów (zamówienia i płatności klientów i dostawców, faktury między zakładami, itp.),
 • harmonogram przygotowania i zarządzania budżetem projektu,
Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną ofertę pracy

Quality Engineer (R&D)

Opis stanowiska:
 • zarządzanie wszystkimi aspektami jakości w ramach przydzielonych projektów, takimi jak: zgodność z obowiązującymi normami i wymaganiami regulacyjnymi, zarządzanie ryzykiem, weryfikacja projektu, walidacja, plik historii projektu, kontrola zmian projektowych, CAPA, transfer projektu,
 • opracowanie narzędzi jakościowych w ramach Insight Szczecin (dział R&D Nemera),
 • wspieranie rozwoju, wdrażania i doskonalenia Systemu Jakości Insight Szczecin,
 • wspieranie zespołu projektowego we wszystkich aspektach jakościowych projektu,
Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną ofertę pracy
ISO certifications

Inżynier Laboratorium Badawczo-Pomiarowego

Opis stanowiska:
 • programowanie/obsługa trójwymiarowych systemów pomiarowych (ATOS),
 • wykonywanie pomiarów w ramach kontroli wejściowej, produkcji, badań i rozwoju oraz zatwierdzania komponentów,
 • wytwarzanie detali prototypowych z wykorzystaniem nowoczesnych drukarek 3D,
 • programowanie/obsługa systemów wibracyjnych do badań wytrzymałościowych,
 • programowanie/obsługa komory klimatycznej do badań wytrzymałościowych i starzeniowych,
 • prowadzenie badań zleconych oraz własnych,
 • raportowanie zgodnie z wymogami normy ISO/IEC 17025
Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną ofertę pracy
laboratory

Technik Metrolog

Opis stanowiska:
 • Obsługa maszyn współrzędnościowych
 • Wizualna ocena komponentów
 • Określanie metod pomiarowych i narzędzi pomiarowych niezbędnych do rozwoju nowych produktów i produkcji seryjnej
 • Tworzenie programów pomiarowych oraz ich optymalizacja
 • Udział w procesach walidacji
 • Przygotowywanie raportów metrologicznych
 • Tworzenie programów pomiarowych i ich optymalizacja
 • Prowadzenie dokumentacji jakościowej
 • Tworzenie planów szkoleniowych i szkolenie pracowników z zakresu metrologii
Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełną ofertę pracy
Initiativbewerbung